RK Daltonbasisschool 't Startblok

Morel 28 6662 VH Elst (Gelderland)

  • Hiernaast staan onze kernwaarden en wat nodig is om die te realiseren bij ons op school.
  • Een goed pedagogisch klimaat is ons uitgangspunt voor het leren en groeien van onze leerlingen
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van 't Startblok,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn welke adviezen wij met betrekking tot het voortgezet onderwijs geven. Het is een document in ontwikkeling, dus er zal met enige regelmaat het een en ander aangepast c.q. toegevoegd worden.

Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Myrna den Hartog, directeurHoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gestegen. Voor de komende jaren zijn de prognoses gunstig.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven