RK Daltonbasisschool 't Startblok

Morel 28 6662 VH Elst (Gelderland)

  • Hiernaast staan onze kernwaarden en wat nodig is om die te realiseren bij ons op school.
  • Een goed pedagogisch klimaat is ons uitgangspunt voor het leren en groeien van onze leerlingen
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van RK Daltonbasisschool 't Startblok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en verlof van personeelsleden zal altijd gekeken worden naar vervanging. Onze school is aangesloten bij een vervangingspool. Bijna altijd kan men de vraag om vervanging, honoreren. Als dat niet mogelijk is wordt gekeken of eigen personeel ingezet kan worden, bijvoorbeeld collega's met ambulante taken zoals de directeur of de intern begeleider. Alleen als er echt geen vervanging te organiseren is kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Deze situatie doet zich maar zelden voor!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven