Kindcentrum de Dompelaar

St.-Janstraat 49 -51 5424 TS Elsendorp

  • Een veilig leer- en leefklimaat voor alle kinderen in Elsendorp zowel binnen als buiten het kindcentrum
  • Kindcentrum de Dompelaar is transparant naar kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners
  • Professioneel handelen en continu werken aan de eigen ontwikkeling staat voorop bij alle teamleden van Kindcentrum de Dompelaar.
  • Een rijke leeromgeving en thema's die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan zorgen voor ontwikkeling van kinderen.
  • Kinderen, ouders en teamleden hebben plezier in de dingen die zij doen op Kindcentrum de Dompelaar. Dit verhoogt de betrokkenheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2017-2018: Eindtoets Basisonderwijs groep 8.Landelijk gemiddelde 534,9 Gesteld doel Dompelaar 530. Behaald resultaat 533,7

2017-2018: Uitslag entreetoets groep 7: Landelijk 121,1; Dompelaar 129,8

2016-2017: 125,7 daarvoor was een ander systeem

Schoolverlaters:     8  ( 57%) leerlingen naar VMBO                              

                            0   ( 0% ) leerling naar VMBO/ Havo                               

                           6   (43 %) leerlingen naar Havo / VWO

Streven regering 60% Havo/VWO  40% VMBO

Afname LOVS toetsen ( leerlingvolgsysteem) in alle groepen. 2 x overzichten en analyses gemaakt en voor het eerste met Focus PO gewerkt. Deze zijn in het team besproken en acties zijn ondernomen bij tegenvallende of onverklaarbare resultaten. Aandachtspunt is taal.

2018-2019: Engels: nieuwe methode Groove me voor groep 1 t/m 8

2018-2019: WO: Bovenbouw eerste half jaar niet dezelfde thema's, tweede helft schooljaar wel

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben geen schooladviezen hoeven te heroverwegen, ouders konden zich volledig vinden in onze adviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart binnen onze stichting gestart met interne audits op de verschillende kindcentra. Kindcentrum de Dompelaar heeft aangeboden om als eerste kindcentrum deel te nemen aan de interne audit.

Algemene conclusie naar aanleiding van de interne audit:Over het algemeen kan gesteld worden dat er binnen kindcentrum De Dompelaar een prettige leer- en werksfeer hangt. Zaken zijn goed georganiseerd. Dat geeft veel duidelijkheid voor kinderen, teamleden en zeker ook ouders en andere betrokkenen. Het kindcentrum is transparant in haar communicatie en is gastvrij. Kinderen, teamleden en schoolleiding zijn erg trots op hun kindcentrum. Daarnaast heeft De Dompelaar heel duidelijk een belangrijke, verbindende rol binnen het dorp.

Terug naar boven