Kindcentrum de Dompelaar

St.-Janstraat 49 -51 5424 TS Elsendorp

  • Een veilig leer- en leefklimaat voor alle kinderen in Elsendorp zowel binnen als buiten het kindcentrum
  • Kindcentrum de Dompelaar is transparant naar kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners
  • Professioneel handelen en continu werken aan de eigen ontwikkeling staat voorop bij alle teamleden van Kindcentrum de Dompelaar.
  • Een rijke leeromgeving en thema's die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan zorgen voor ontwikkeling van kinderen.
  • Kinderen, ouders en teamleden hebben plezier in de dingen die zij doen op Kindcentrum de Dompelaar. Dit verhoogt de betrokkenheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2017-2018: Eindtoets Basisonderwijs groep 8.Landelijk gemiddelde 534,9 Gesteld doel Dompelaar 530. Behaald resultaat 533,7

2017-2018: Uitslag entreetoets groep 7: Landelijk 121,1; Dompelaar 129,8

2016-2017: 125,7 daarvoor was een ander systeem

Schoolverlaters:     8  ( 57%) leerlingen naar VMBO                              

                            0   ( 0% ) leerling naar VMBO/ Havo                               

                           6   (43 %) leerlingen naar Havo / VWO

Streven regering 60% Havo/VWO  40% VMBO

Afname LOVS toetsen ( leerlingvolgsysteem) in alle groepen. 2 x overzichten en analyses gemaakt en voor het eerste met Focus PO gewerkt. Deze zijn in het team besproken en acties zijn ondernomen bij tegenvallende of onverklaarbare resultaten. Aandachtspunt is taal.

2018-2019: Engels: nieuwe methode Groove me voor groep 1 t/m 8

2018-2019: WO: Bovenbouw eerste half jaar niet dezelfde thema's, tweede helft schooljaar wel

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben geen schooladviezen hoeven te heroverwegen, ouders konden zich volledig vinden in onze adviezen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven