Kindcentrum de Dompelaar

St.-Janstraat 49 -51 5424 TS Elsendorp

  • Een veilig leer- en leefklimaat voor alle kinderen in Elsendorp zowel binnen als buiten het kindcentrum
  • Kindcentrum de Dompelaar is transparant naar kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners
  • Professioneel handelen en continu werken aan de eigen ontwikkeling staat voorop bij alle teamleden van Kindcentrum de Dompelaar.
  • Een rijke leeromgeving en thema's die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan zorgen voor ontwikkeling van kinderen.
  • Kinderen, ouders en teamleden hebben plezier in de dingen die zij doen op Kindcentrum de Dompelaar. Dit verhoogt de betrokkenheid.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Dompelaar

Het kindcentrum is gehuisvest in gebouw De Dompelaar. Het gebouw biedt huisvesting aan het kindcentrum. bestaat uit een aantal kernpartners waaronder de Meester Ivenschool, peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang, Bibliotheek op School. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan het Buurthuis, de Rabobank en het Jeugdhonk. Samen met onze partners hebben we een gebouw gerealiseerd waar iedereen welkom is:  de kinderen, de ouders en de samenleving en waarbij we doelstelling hebben om de onderling samenwerking te bevorderen waarbij activiteiten worden georganiseerd zoals dagarrangementen in samenspraak met sport- en muziekverenigingen, culturele activiteiten en naschoolse activiteiten. Door de samenwerking ontstaan er betere ontwikkelingsmogelijkheden speciaal voor de jeugd , maar ook voor de hele bevolking in Elsendorp en omgeving.  Onze visie is een doorgaande lijn voor kinderen van 2-18 jaar.Het kindcentrum is partner van Stichting beheer Brede School De Dompelaar.De actieve rol van het kindcentrum binnen de Elsendorpse samenleving mag hiermee duidelijk zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Transparantie
  • Professionaliteit
  • Ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen stijgt weer in het nieuwe schooljaar 2018-2109. Kindcentrum de Dompelaar heeft een forse instroom van kinderen vanuit de peuterspeelzaal in groep 1-2. De kinderen die in of na de meivakantie 2019 vier jaar worden stromen in het nieuwe schooljaar van 2019-2020 in. Deze kinderen kunnen wel alvast wennen in groep 1-2 op de afgesproken wendagen. Daarnaast werken de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1-2 nauw met elkaar samen waardoor er soms ook groepjes kinderen van groep 1-2 samen met een leerkracht in de peuterspeelzaal werken. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven