SALTO-School De Tempel

Baarle Hertoglaan 1 5628 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-School De Tempel
  • Schoolfoto van SALTO-School De Tempel
  • Schoolfoto van SALTO-School De Tempel

In het kort

Toelichting van de school

SALTO-school De Tempel biedt een warme, veilige, uitdagende omgeving, waarbinnen ieder kind zich kan ontwikkelen. De Tempel is er voor alle kinderen in de wijk. We zijn een afspiegeling van de samenleving waarin we elke dag leven en werken. Op school én na school, want we bieden ook een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten waar kinderen gratis aan kunnen meedoen, onder meer op het gebied van muziek, sport, techniek en creativiteit.

Kinderen, ouders en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om op onze school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn. We helpen elkaar. We maken gebruik van elkaars talenten en proberen het beste in elkaar naar boven te halen. Als team geven we het goede voorbeeld. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschaligheid
  • Welbevinden en Betrokkenheid
  • Naschools aanbod
  • Taalschakelklas nieuwkomers
  • Culturele diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken met 7 groepen en een aanvullend aanbod voor nieuwkomers. Een kleinschalige school zorgt ervoor dat we elkaar kennen en ons verantwoordelijk voelen en zijn voor elkaar. 

We werken met een schoolteam van ongeveer 20 personen. Ontwikkeling vinden we erg belangrijk en medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich te professionaliseren, passend binnen de ontwikkeling van de school.   

Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen binnen het SPIL-centrum terecht van maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.30 uur. Binnen ons SPIL-centrum bieden we opvang, onderwijs en begeleiding. We werken nauw samen om ontwikkelkansen voor kinderen te creëren.

  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons SPIL-centrum bieden we dagopvang, peuterwerk, basisonderwijs en naschoolse opvang. Kinderen kunnen in ons SPIL-centrum terecht van 7.30-18.30 uur.

De school werkt met een inloopkwartier van 8.15-8.30 uur en hanteert een continurooster. Alle kinderen blijven kosteloos over op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school is dan uit om 14.30 uur. Op woensdagen is de middag vrij en gaat de school uit om 12.30 uur. 

We hebben aparte gebouwen voor onderwijs en opvang. De gebouwen liggen aan het gezamenlijke avonturenplein. Op ons avonturenplein zijn verschillende activiteitenzones aangelegd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven