Bs De Talisman

Seringenstraat 9 5644 PK Eindhoven

  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman

Contactgegevens

Bs De Talisman

Seringenstraat 9
5644 PK Eindhoven

Telefoon:
0402112316
Schoolwebsite:
www.bsdetalisman.nl
E-mailadres:
talisman@skpo.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stg. Kath. en Prot.-Chr. Onderw. Eindhov. e.o.

Aantal scholen:
35
Aantal leerlingen:
10289
Website schoolbestuur:
www.skpo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o.

Terug naar boven