Bs De Talisman

Seringenstraat 9 5644 PK Eindhoven

  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman
  • Schoolfoto van Bs De Talisman

In het kort

Toelichting van de school

Met een team van enthousiaste leerkrachten, begeleiders en natuurlijk een goed programma willen wij dat de kinderen van De Talisman elke dag leren en met plezier naar school gaan. Naast modern resultaatgericht onderwijs bieden we volop ruimte voor creativiteit, beweging en gezelligheid. Heeft u interesse, ga dan naar onze website www.bsdetalisman.nl of kom op bezoek, dan laten wij u de sfeer proeven die onze school zo bijzonder maakt.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Talisman. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
597
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het vakantierooster Zie schoolgids

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven