De Kameleon

Bennekelstraat 135 5654 DD Eindhoven

  • We maken gebruik van touchscreens zodat we meteen toegang hebben tot het internet. We maken het onderwijs op deze manier aanschouwelijk.
  • In de onderbouw oefenen de kinderen al met schrijfbewegingen. Hiervoor kan het touchscreen uitstekend worden gebruikt.
  • Het "oude" schoolgebouw wordt door middel van de glazen verbindingsbrug verbonden met het nieuwe gebouw.
  • Niet alleen spellessen komen aan de orde, de vakleerkracht gym verzorgt ook aerobiclessen. Zoals u ziet genieten de kinderen hier erg van.
  • Een feest dat ieder jaar wordt gevierd met de hele school. De kinderen genieten zichtbaar van het optreden van de leerkrachten.

In het kort

Toelichting van de school

Gefeliciteerd! U heeft de juiste school voor uw kind gevonden!

De Kameleon is een school:

  • die deel uitmaakt van een Spilcentrum met
  • voor- tussen- en naschoolse opvang
  • met een ervaren en gemotiveerd team
  • met goede toetsresultaten
  • waar uw kind zich prettig en veilig voelt

Nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken. U kunt een afspraak maken op iedere willekeurige dag.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven