Basisschool BoschAkker

Jozef Israelslaan 2 A 5642 KA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker

Contactgegevens

Basisschool BoschAkker

Jozef Israelslaan 2 A
5642 KA Eindhoven

Telefoon:
0402811151
Schoolwebsite:
www.boschakker.nl
E-mailadres:
boschakker@skpo.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stg. Kath. en Prot.-Chr. Onderw. Eindhov. e.o.

Aantal scholen:
35
Aantal leerlingen:
10387
Website schoolbestuur:
www.skpo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o.

Website samenwerkingsverband:
https//www.po-eindhoven.nl

Terug naar boven