Basisschool BoschAkker

Jozef Israelslaan 2 A 5642 KA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker
  • Schoolfoto van Basisschool BoschAkker

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is onderdeel van Spilcentrum BoschAkkker met als partners Basisschool BoschAkker, Korein Kinderplein met kinderopvang en peuterwerk en Zuidzorg met een consultatiebureau.

De school is groeiende door een aantrekkelijk gebouw, door de goede samenwerking en afstemming met onze Spilpartners, vergroting van het voedingsgebied en de bouw van nieuwe woningen in de wijk Berkelbosch/Tongelresche Akkers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven