De Springplank

Aldendriel 38 5653 PK Eindhoven

Schoolfoto van De Springplank

Het team

Toelichting van de school

Ons team staat elke dag weer klaar voor de kinderen. Samen maken we zo de school waar we met heel veel plezier samen spelen en leren!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een personeelslid afwezig is, kijken wij altijd naar de best mogelijke oplossing. Deze oplossing kan per situatie anders zijn. Vaak proberen we de vervanging intern op te lossen door onze collega's die dan bijvoorbeeld een dagje extra komen werken of hun lesvrije dag inzetten om toch voor de klas te gaan. Ook kunnen we een beroep doen op de vervangerspool van de SKPO. Helaas lukt het niet altijd om een vervanging te regelen. Dit heeft te maken met het lerarentekort. In uiterste noodzaak zullen we een klas moeten opdelen over andere klassen of een klas naar huis sturen. Dit laatste is natuurlijk niet wat we willen en zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Helaas kan het in uiterste noodzaak wel voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen er bewust voor de groepen klein te houden. Van alle groepen zijn er meerdere in de school. Deze groepen werken onderling heel veel samen. Leerkrachten maar ook kinderen zelf ontmoeten elkaar gedurende de dag vaak en leren zo veel van en met elkaar.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren door te spelen en te ontdekken, samen met elkaar. Op school worden er allerlei activiteiten aangeboden waarin dit centraal staat. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. Elk thema duurt een aantal weken. Binnen dit thema wordt een beredeneerd aanbod geboden. Dit betekent dat de leerkrachten de kinderen goed in beeld hebben en een daarop afgestemd onderwijsprogramma bieden met daarin betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer-en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van onze kinderen. Binnen dit aanbod is voldoende differentiatie zowel voor de kinderen die uitdaging nodig hebben, als de kinderen die extra herhaling en oefening nodig hebben.

Binnen elk thema komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde. U kunt hierbij denken aan:

- Taal en Lezen (praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven)

- Rekenen (tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen, tijd) 

- Grove motoriek (sterker worden, balans, met de bal, balanceren, gooien en vangen, klimmen, springen, tikspelen, mikken, groepsspelen) (buiten en binnen; in de eigen speelzaal) 

- Fijne motoriek (werken met papier, werken met klei, werken met stof, werken met kleding, tekenen, verven, mengen, stempelen) 

- Wereldoriëntatie (hier ben ik, hier wonen wij, de wijde wereld) 

- Sociaal emotionele ontwikkeling (zelfkennis, zelfvertrouwen, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, samen spelen en werken, weerbaarheid) 

- Creatieve ontwikkeling (muziek, dans, creatief bezig zijn)

De groepen 1 en 2 gebruiken voor de invulling van de thema’s de methodeboeken van "Kleuterplein"  en "Kleuteruniversiteit" als bronnenboek. Om een goed aanbod te kunnen realiseren gebruiken we behalve onze eigen observaties en de gesprekken die we hebben met de ouders ook ons observatie-instrument KIJK. Dit is een gestructureerd instrument om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en zo te komen tot een beredeneerd aanbod. De observaties van de leerkracht worden gebruikt bij de planning en invulling van de onderwijsactiviteiten. . 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden aangeboden. Hiervoor gebruiken wij methodes die aan de kerndoelen voldoen. Doorgaans is een methode 8 jaar te gebruiken. Onze methodes worden volgens een cyclisch systeem vervangen waardoor we altijd gebruik maken van eigentijdse lesmaterialen die voldoen aan de gestelde normen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven