De Springplank

Aldendriel 38 5653 PK Eindhoven

Schoolfoto van De Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Springplank ligt in de wijk Genderbeemd van Eindhoven. Naast de kinderen uit de wijk zitten op onze school ook veel leerlingen van buiten de wijk. De Springplank valt onder het bestuur SKPO. We zijn een “gezonde” school met ruim 250 kinderen verdeeld over 11 groepen. De Springplank staat voor leren van en met elkaar, zowel voor kinderen als leerkrachten. De leerkrachten bieden ruimte en hanteren werkvormen die het samenwerken tussen kinderen bevorderen. We willen een optimale ‘schoolomgeving’ creëren. Daarbij zien wij de ouder als belangrijkste partner. Het team heeft een actieve houding t.o.v. onderwijsontwikkelingen en voelt zich verantwoordelijk voor professionalisering om de huidige kwaliteit te borgen. Wij bieden een breed aanbod waarbij we leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te maken van hun eigen talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een fijne sfeer
  • Op basis van vertrouwen
  • Oog voor talent
  • Ruimte voor uitdaging
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven