Stichting openbare basisschool Mesch

Grijzegraaf 12 6245 KG Eijsden

 • Leer-kracht....
Leef-kracht...
Veer-kracht...
 • Beweeg, werk samen, ontdek en leer.....
 • Ga terug in de tijd, ontdek, ervaar en stel je voor dat...........
 • Duurzaamheid, milieu, bewustwording en oplossingen bedenken.....

In het kort

Toelichting van de school

OBS Mesch is een openbare basisschool die gelegen is in het dorpje Mesch dat behoort bij de gemeente Eijsden-Margraten in het uiterste zuidelijke puntje van Nederland. Onze leerlingen zijn afkomstig uit de nabijgelegen dorpen en de Belgische grensstreek.

OBS Mesch is een kleinschalige basisschool met als missie:

"Wij geloven in de kracht van de mens. Wij zijn er uit liefde, warmte en zorg voor het kind. Wij bestaan omdat we het kind in haar kracht willen zetten. Dit met inzet van kracht van de omgeving".

Onderstaande slogans kenmerken ons:

 • Jij in je kracht
 • Alleen ga je sneller, samen kom je verder
 • Leef, leer en geef het door
 • De kracht van jezelf en de omgeving


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Aandacht
 • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Mesch is een stabiele dorpsschool, waar sinds jaar en dag een zeer hoge betrokkenheid wordt ervaren van leerkrachten, leerlingen en ouders. Onze leerlingen zijn voornamelijk woonachtig in Mesch en Eijsden, aangevuld met leerlingen uit het omringende Heuvelland en de Belgische Voerstreek. De afgelopen jaren is er sprake van een lichte stijging van leerlingen op onze school. Deze stijging komt voornamelijk voort uit de wens van ouders woonachtig te Eijsden die op zoek zijn naar kleinschalig onderwijs. 

Eén van de belangrijkste redenen voor ouders om te kiezen voor onze school is:

'De hoge betrokkenheid van de leerkracht is een kracht die het contact tussen leerkracht-leerling-ouder alleen maar versterkt'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school hanteert reguliere schooltijden zodat er voldoende ruimte is om te leren, te spelen en te pauzeren.

De tussenschoolse opvang wordt in samenspraak met een werkgroep ouders geregeld. Tegen een kleine vergoeding kunnen alle leerlingen hier gebruik van maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een plek waar kinderen, ouders en teamleden zich veilig voelen. Dit komt niet alleen naar voren uit de resultaten van de tevredenheid enquête maar ook uit de uitspraken die ouders en kinderen doen.

'De school geeft een warm en veilig gevoel'

'OBS Mesch is laagdrempelig'

'Er is een prettige sfeer'

'De leerkrachten doen hun best en zijn aardig'

'Toen onze dochter als zij-instroom binnenkwam was alles duidelijk, en heel belangrijk, transparant'

Van deze uitspraken worden wij blij!

Terug naar boven