Basisschool St Jozef

Sint Jozefstraat 38 6245 LN Eijsden

Schoolfoto van Basisschool St Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gedurende de hele schoolloopbaan van onze leerlingen streven wij ernaar om het maximaal haalbare uit ieder kind te halen.

De Cito eindtoets is een objectieve toets die we gebruiken om onze eigen bevindingen en verwachtingen t.a.v. de vorm van uitstroom te staven.

De laatste score was ruim boven gemiddeld en daar zijn we ook trots op.

Door  gesprekken met het Voortgezet Onderwijs weten we dat onze adviezen op de lange termijn goed voorspeld zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven