Basisschool St Jozef

Sint Jozefstraat 38 6245 LN Eijsden

Schoolfoto van Basisschool St Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenstersite van basisschool St. Jozef

Basisschool St. Jozef is gevestigd te Oost-Maarland op de St. Jozefstraat 38.

Al ruim 100 jaar is basisschool Sint Jozef de spil van een gemeenschap. We zijn een kleine school met genoeg ruimte met het natuurlijke speelterrein naast de groene velden van Oost-Maarland. Dat kleinschalige karakter maakt het heel overzichtelijk. Kom je bij ons binnen, dan sta je ook meteen ín de school. Dat maakt de lijntjes heel kort. In onze school kent iedereen elkaar bij naam. Ons onderwijs is thematisch opgezet. Daarmee prikkelen we de nieuwsgierigheid en stimuleren we de kinderen om zelf dingen te ontdekken. We werken ook groepsoverstijgend. Kinderen van verschillende leeftijden leren met én van elkaar. Een sterke band is er ook met ouders. Zij zijn betrokken en geven spontaan hun medewerking aan de projecten of aan naschoolse activiteiten, zoals samen sporten en zingen. Dat maakt basisschool Sint Jozef tot een fijne plek, tijdens én na schooltijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen verantwoordelijk
  • veilig respectvol pedagogisch
  • kwalitatief goed onderwijs
  • talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool St. Jozef is een kleine basisschool met 84 kinderen. Wij werken in combinatiegroepen waardoor onze kinderen een hoge mate van zelfstandigheid hebben.

Mede door ons veilige pedagogische klimaat, betekenisvol leren binnen onze projecten en ons goede zorgsysteem (zie inspectierapport) hebben wij dit jaar een groei in leerlingaantal doorgemaakt.

We zijn trots op onze ouders die op veel verschillende manieren participeren binnen onze school. Bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van onze kinderen vormen de ouders onze partners!  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven