De Windhoek

Herenweg 72 A 1935 AG Egmond-Binnen

  • Schoolfoto van De Windhoek
  • Schoolfoto van De Windhoek
  • Schoolfoto van De Windhoek
  • Schoolfoto van De Windhoek
  • Schoolfoto van De Windhoek

In het kort

Toelichting van de school

De Windhoek is een school, die samen met ouders en opvoeders, ieder kind een kansrijke omgeving biedt waarin zij de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontwikkelen. Zo kunnen zij uitgroeien tot volwassen deelnemers van de maatschappij met vertrouwen in zichzelf en de ander.

De kansrijke omgeving in ons onderwijs geven wij onder andere vorm door ons te houden aan vier uitgangspunten.

Deze uitgangspunten hebben wij gekoppeld aan de vier windrichtingen:

N (oord) Naast en met elkaar

O (ost) Open,betrokken en respectvol

Z (uid) Zelfstandig en zelfbewust

W (est) Wereldwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Naast en met elkaar
  • Open, betrokken en respectvol
  • Zelfstandig en zelfbewust
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Alle groepen beginnen ’s morgens om 8.30 uur en gaan om 12.00 uur uit. De middagschooltijd is van 13.15 tot 15.15 uur.  Woensdagmiddag is er geen school. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben pauze van 10.10 tot 10.30 uur. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van 10.30 tot 10.50 uur. Om 8.20 uur kunt u uw kind naar zijn/haar lokaal brengen. Om 8.30 uur gaat de zoemer en verwachten we van u dat u dan uit het lokaal bent. ’s Middags gaan de deuren om 13.10 uur open. De ouders van de groepen 1/2 kunnen hun kinderen naar de klas brengen. De overige groepen komen zonder ouders naar binnen. Om 13.15 uur beginnen we.

Overblijfregeling

Een vaste groep opgeleide overblijfkrachten begeleidt het overblijven. Ieder kind mag overblijven en veel kinderen maken dan ook gebruik van deze overblijfregeling. De kinderen eten tussen 12:00 uur en 12:30 uur. Het eten en drinken nemen ze zelf mee. Na het eten wordt er buiten gespeeld, mits het niet regent.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven