Basisschool de Driesprong

Meester Gerritsweg 5 8347 JP Eesveen

  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind in beeld
  • Sterk onderwijs
  • Samen verantwoordelijk
  • Oog voor de omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs de Driesprong is een dorpsschool die werkt vanuit Jenaplanonderwijs. We zijn een kleine openbare basisschool met veel ruimte voor individuele aandacht. 

We zijn gehuisvest is een authentiek schoolgebouw, dat in 2020 gerenoveerd en opnieuw ingericht is. In 2020 is tevens een groen schoolplein aangelegd.

Er wordt gewerkt vanuit drie stamgroepen, waar vier stamgroepleiders werkzaam zijn. Daarnaast is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs, muziek en humanistisch vormingsonderwijs actief

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren licht stijgend, mede door het stabiele aanbod van voor- en naschoolse opvang en ruime mogelijkheden voor peuteropvang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk om korte lijntjes te hebben met ouders en zijn daarom dagelijks beschikbaar voor een gesprek of overleg. Ook neemt de stamgroepleider contact op met de ouder, wanneer hier aanleiding toe is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Leeftijd van 5 of 6 jaar

Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen we het gezondheidsonderzoek in twee delen: · De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest.· Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige.

Leeftijd van 10 of 11 jaar

Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier kan hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Voorlichting in groep 8

Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's:

· Fit in je vel

· Lekker fris

· Media en een gezonde jij

De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.

Terug naar boven