Basisschool de Driesprong

Meester Gerritsweg 5 8347 JP Eesveen

  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong
  • Schoolfoto van Basisschool de Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind in beeld
  • Sterk onderwijs
  • Samen verantwoordelijk
  • Oog voor de omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs de Driesprong is een dorpsschool die werkt vanuit Jenaplanonderwijs. We zijn een kleine openbare basisschool met veel ruimte voor individuele aandacht. 

We zijn gehuisvest is een authentiek schoolgebouw, dat in 2020 gerenoveerd en opnieuw ingericht is. In 2020 is tevens een groen schoolplein aangelegd.

Er wordt gewerkt vanuit drie stamgroepen, waar vier stamgroepleiders werkzaam zijn. Daarnaast is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs, muziek en humanistisch vormingsonderwijs actief

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren licht stijgend, mede door het stabiele aanbod van voor- en naschoolse opvang en ruime mogelijkheden voor peuteropvang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk om korte lijntjes te hebben met ouders en zijn daarom dagelijks beschikbaar voor een gesprek of overleg. Ook neemt de stamgroepleider contact op met de ouder, wanneer hier aanleiding toe is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

GGD IJsselland is nauw betrokken bij jonge kinderen en bij onze school. De werkwijze die gehanteerd wordt, is hieronder beschreven.

Naast dat we te consulteren zijn, voeren we ook gezondheidsonderzoeken uit bij kinderen in de leeftijd van 5 en 10 jaar. Normaal gesproken voeren we deze onderzoeken op school uit. Sinds de start van de coronacrisis is dit helaas niet meer gebeurd. Mede door de coronacrisis en door veranderingen in landelijke richtlijnen hebben we de ambitie om toe te werken naar een aangepaste werkwijze voor kinderen in de basisschool leeftijd vanaf het schooljaar 2023/2024. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Het aankomende schooljaar is een overgangsfase waarin we onderstaande werkwijze hanteren. 

Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten. 

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Groepsvoorlichting groep 8

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn:

Puberteit

Fit in je vel

Mediagebruik 

Terug naar boven