Basisschool de Driesprong

Meester Gerritsweg 5 8347 JP Eesveen

  • De Driesprong heeft een groen schoolplein, waar spelen, ontdekken en leren samen komt.
  • Het doelenbord geeft de ontwikkeling rond het eigen doel van het kind weer.
  • De Driesprong werkt in kleine groepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt tussen de 15 en 20 kinderen per groep.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Driesprong is een kleine openbare basisschool met veel ruimte voor individuele aandacht. 

We zijn gehuisvest is een authentiek schoolgebouw uit 1863. Het gebouw is goed onderhouden, modern ingericht en biedt alle faciliteiten die je van een moderne school en kinderopvang mag verwachten. 

De naam van de school is ontleend aan historische gegevens:

- De school staat in de kern van het dorp Eesveen op een driesprong van wegen

- De boerderij naast de school was vroeger een café met de naam “de Driesprong” - De halte van de vroegere paardentram die hier stopte, had de naam De Driesprong

We huisvesten een kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar, een peutergroep waar ook expertise rond VVE ingezet wordt en drie groepen voor onderwijs.

We werken met een ervaren en professioneel team met diverse expertises rond de totale ontwikkeling van kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Graag stel ik mij allereerst even aan je voor. Ik ben Marijke Meester, jeugdverpleegkundige en contactpersoon voor medewerkers van deze school én voor ouders. Ik ben sinds mei werkzaam in de regio Steenwijkerland als JGZ verpleegkundige.

Wat is de Jeugdgezondheidszorg?

Je komt ons tegen op het consultatiebureau en als kinderen naar school gaan voert de Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland gezondheidsonderzoeken uit als kinderen ongeveer 5,5 en 9 jaar oud zijn. Daarnaast komen we in overleg met school in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Komend schooljaar zijn er wijzigingen in de gezondheidsonderzoeken die we uitvoeren. Hoe de onderzoeken er uitzien vind je hieronder.

Leeftijd van 5,5 jaar

Op 5,5-jarige leeftijd vindt er een gezondheidsonderzoek plaats op het consultatiebureau bij de doktersassistente of jeugdarts en doktersassistente samen. Tijdens dit onderzoek kijken we naar de ontwikkeling en de omgeving waarin je kind opgroeit. Daarnaast doen we onderzoek naar lengte, gewicht, ogen en oren. Vanaf het schooljaar 2023 wordt een nieuw onderzoek naar de motorische ontwikkeling hieraan toegevoegd. Voorafgaand aan dit onderzoek ontvangt ouder/verzorger een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier.

Leeftijd van 9 jaar

Voorheen voerden we op school een gezondheidsonderzoek uit bij kinderen in de leeftijd 10/11 jaar. Vanaf dit schooljaar verschuift dit naar 9 jaar. Voorafgaand aan dit onderzoek vult de ouder/verzorger van tevoren thuis een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier, waarbij er ook vragen door ouder/verzorger gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld over groei, de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding. Daarna komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. Na afloop ontvangt de ouder/verzorger bericht via de e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Leeftijd van 10/11 jaar

Heb je een kind in de leeftijd van 10/11 jaar die door de verschuiving van het onderzoek naar 9 jaar eind 2023 nog niet gezien is? Dan ontvangt ouder/verzorger begin 2024 een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier, waarbij er ook vragen door ouder/verzorger gesteld kunnen worden. In overleg met ouder/verzorger maken wij alsnog een afspraak voor een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau.

Wat kan ik verder voor je doen?

Wij zijn er voor jou en je kind! Heb je vragen over thuis, school, gezond opgroeien of opvoeden? Laat het mij weten als je vragen hebt, ik denk graag met je mee. Via het contactformulier op onze website kun je mij een vraag stellen. Op onze website vind je ook informatie over de inloopspreekuren en over opvoeden en opgroeien. Liever telefonisch contact? Bel dan 088 443 07 02. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur.

Terug naar boven