Basisschool Koningin Beatrix

Mondriaanstraat 22 6717 SB Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen vervanging intern te regelen, lukt dit niet dan vragen wij externe vervanging door externe bij IPPON.  Het is uitzonderlijk als er geen vervanging gevonden wordt, mocht dit toch voorkomen dan worden de leerlingen van de betreffende groep verdeeld over andere klassen. Het allerlaatste middel is om de leerlingen naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is gekenmerkt als een netwerkschool die afhankelijk van de problematiek zorg kan bieden aan leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. In het protocol van aanname staat beschreven hoe wij de omgaan met het aanname beleid.

Kinderen met ADHD, ASS, dyslexie, discalculie, spraak-taalstoornissen en spierproblematiek zijn binnen onze school aanwezig en krijgen aangepaste hulp. De intensiteit van de te geven hulp is afhankelijk van de hoeveelheid formatie die wordt toegekend. Primair wordt de hulp gegeven door de groepsleraar. De groepsleraar wordt waar mogelijk ondersteund door onderwijsassistentes in opleiding en/of pedagogisch medewerkers in opleiding.

Er is nauwe samenwerking met hulpverlenende instanties zoals CJG, SBO-expertise en indien van toepassing bij een rugzakleerling ondersteuning vanuit de REC-scholen (ambulante begeleiding).

Uitgebreidere informatie leest u in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven