Basisschool Koningin Beatrix

Mondriaanstraat 22 6717 SB Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Koningin Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij de koningin Beatrixschool!

U kunt veel informatie vinden op deze website. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We wensen u veel leesplezier toe!

Johan Boelema

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele aandacht
  • Kwaliteit
  • Christelijk onderwijs
  • Wetenschap en Techniek
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met 383 leerlingen verdeeld over 15 groepen.

Aan het einde van het schooljaar verwachten wij een leerlingaantal van 408.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

"Jottum" biedt ook ouders van kinderen die niet regulier gebruik maken van BSO de gelegenheid om hun kind"eren" tijdelijk onder te brengen. Hiervoor wordt door hen tegen een vakantieperiode actief geflyerd. De school heeft hier geen invloed op en verleent alleen medewerking in de vorm van bekendmaking via flyer en nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven