Christelijk Kindcentrum De Koepel

Nieuwe Maanderbuurtweg 2 6717 AS Ede

 • Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Koepel
 • Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Koepel
 • Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Koepel
 • Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Koepel
 • Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Koepel

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn Christelijk Kindcentrum De Koepel. Wij bieden in Ede basisonderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarin kinderopvang, Jeelo onderwijs en buitenschoolse opvang geïntegreerd zijn. Met de Bijbel als uitgangspunt verzorgen we  onderwijs en kinderopvang in een kleinschalige sfeer op onze twee locaties in Ede-Zuid. CKC De Koepel heeft 2 locaties. Een onderbouwlocatie (de groepen 1 t/m 4 en een impulsgroep, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) op de Anton Mauvestraat 10A en een bovenbouwlocatie (de groepen 5 t/m 8 en een impulsgroep) op de Nieuwe Maanderbuurtweg 2. 

Christelijk Kindcentrum De Koepel in het kort:

 • De christelijke Jeelo basisschool in Ede-Zuid.
 • Het geloof in én een persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus staan centraal. Gods boodschap willen wij doorgeven.? Wij leveren als school, gezin en kerk gezamenlijk een bijdrage aan de geloofsopvoeding.
 • Ons onderwijs is waardevol, doelgericht en uitdagend. Het onderwijs richt zich op de basisondersteuning. Wij geven klassikaal onderwijs met het oog op verschillen. Hoge, realistische en haalbare doelen staan centraal. In ons projectmatig onderwijs komen deze woorden naar voren.
 • Onze leerlingen zijn uniek, betrokken en nieuwsgierig.
 • Onze ouders zijn betrokken, samenwerkend en positief kritisch.
 • Onze leerkrachten zijn professioneel, toegewijd, open en toegankelijk.
 • Elk kind is met zijn eigen talenten en mogelijkheden van waarde en kostbaar in onze ogen.

Kom eens kijken op ons Integraal Kindcentrum. U en uw kind zijn van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Waardevol
 • Doelgericht
 • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven