Christelijke Basisschool De Fontein

Heuvelenweg 22 b 7991 CL Dwingeloo

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Wat fijn dat u via deze weg belangstelling hebt voor onze school. Uiteraard wilt u een weloverwogen keuze maken.
Deze site is een mogelijkheid. Tevens kunt u onze website bekijken.
Natuurlijk bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. De koffie staat klaar, we maken een rondje door de school en u ontvangt ons informatiepakket. Met al deze middelen hopen we u te helpen bij de keus van een school voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spetterend
  • Sprankelend
  • Veelkleurig
  • Toekomstgericht
  • Talentvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven