Christelijke Basisschool De Fontein

Heuvelenweg 22 b 7991 CL Dwingeloo

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze pagina! Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. Kijk gerust rond of vraag het informatiepakket aan op onze website. Uiteraard bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. We maken graag een rondje met u door de school, zodat u een goed beeld krijgt en een weloverwogen keuze kunt maken.  

CBS De Fontein is een christelijke basisschool in Dwingeloo. Op onze school wordt onderwijs geboden in een veilige en vertrouwde sfeer. Dé voorwaarde voor kinderen om zich open te kunnen stellen, te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Op onze basisschool gaan groei en beweging samen op. Ons onderwijs is toekomstgericht, zodat kinderen vol zelfvertrouwen en zelfbewust hun weg leren vinden in een wereld die voortdurend verandert.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spetterend
  • Sprankelend
  • Kleurrijk
  • Toekomstgericht
  • Talentvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen zijn vanaf vier jaar van harte welkom bij ons op school. Voordat een leerling wordt aangemeld, vindt er een gesprek plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek wordt het informatiepakket uitgereikt en doorgenomen, algemene informatie over de school gedeeld en is er een rondleiding. Ook de identiteit van de school wordt besproken. De school hanteert een open aannamebeleid, waarbij aan ouders gevraagd wordt om de identiteit van de school te respecteren c.q. te onderschrijven. 
Wanneer een kind een speciale onderwijsbehoefte nodig heeft, wordt van de ouders verwacht dit te melden. Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit document staat aangegeven welke zorg de school kan bieden. Mocht dit niet toereikend zijn, dan wordt er in samenspraak een passende school gezocht. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven