Christelijke Basisschool De Fontein

Heuvelenweg 22 b 7991 CL Dwingeloo

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Fontein

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Fontein bestaat uit een directeur, intern begeleider/zorgcoördinator, conciërge en vijf groepsleerkrachten. 
Elke leerkracht heeft zich op een bepaald onderwerp gespecialiseerd en hier relevantie scholing voor gevolgd. Ze zijn in de rol als coördinator verantwoordelijk voor dit vakgebied en 'vraagbaak' voor collega's. 
Op onze school zijn de volgende specialismen:
* zorgcoördinator
* taal/leescoördinator
* 2 hoogbegaafdheidsspecialisten 
* 2 rekencoördinatoren
* ICT-coördinator 
* 2 KiVa-coördinatoren
* cultuurcoördinator 
* vakleerkracht gym
* NME-coördinator  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook leerkrachten kunnen ziek worden of om een andere reden afwezig zijn. 
Gelukkig is het ziekteverzuim laag. 
Bij ziekte van een leerkracht proberen we het eerst intern op te lossen. Mocht dit niet lukken dan dienen we aanvraag in voor een invalleerkracht. Als dat ook niet lukt kan het gebeuren dat we een groep naar huis moeten sturen. Als dit nodig is, brengen we de ouders/verzorgers vroegtijdig hiervan op de hoogte. Voor ouders die geen mogelijkheid hebben om hun kind thuis op te vangen, is er op school noodopvang mogelijk. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd 2020-2021 voor groep 1 t/m 8: 960 uur. 
Deze tijd wordt ingezet voor de verschillende vakgebieden volgens de wettelijke richtlijnen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd 2020-2021 voor groep 1 t/m 8: 960 uur. 
Deze tijd wordt ingezet voor de verschillende vakgebieden volgens de wettelijke richtlijnen.  

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel onderscheiden we vijf categorieën m.b.t. de leerlingbegeleiding:
1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.
2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht. Deze leerlingen worden besproken in het ondersteuningsteam en, indien 
    noodzakelijk, extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning Plus begeleid. 
3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag/zorgvraag. Ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en/of zorgbegeleiding nodig. 
    Deze onderwijsbehoefte wordt uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern begeleid. 
4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijsvraag/zorgvraag. Dit is uitgewerkt in een OPP. Naast intensieve interne begeleiding is er 
    ook externe begeleiding in de vorm van een ambulant begeleider. 
5. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Binnen Kwadraat bieden we deze kinderen Levelwerk aan en kunnen zij, volgens vooraf 
    vastgestelde criteria, deelnemen aan de Plusklas. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven