Samenwerkingsschool De Brandaris

Westland 6 8251 VX Dronten

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Brandaris

In het kort

Toelichting van de school

De Brandaris, met oog voor elkaar

Beste ouders, verzorgers of andere belangstellenden,

Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de gang van zaken op Samenwerkingsschool de Brandaris. Voor nieuwe ouders kan het een hulp zijn bij het kiezen van een school. Voor ouders die al een kind of kinderen op school hebben is het een naslagwerk waarin zij de specifieke zaken voor dit schooljaar kunnen vinden.   

In deze gids willen we aangeven waar we voor staan; wat houdt de samenwerkingsgedachte in en hoe komt dat tot uiting; wat zijn onze uitgangspunten en visie; hoe organiseren we allerlei (onderwijskundige) zaken; welke rol spelen de ouders; welke activiteiten zijn er in de loop van het jaar en wie verzorgt die activiteiten? Kortom: het reilen en zeilen van onze school: De Brandaris.  

Hoewel we proberen in deze gids duidelijk en volledig te zijn, kunnen er natuurlijk altijd vragen of onduidelijkheden zijn. Aarzelt u dan vooral niet om contact met de school op te nemen. Ook voor suggesties om de gids te verbeteren, houden wij ons van harte aanbevolen.  

Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Gerda Jochems

Directeur SWS De Brandaris

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Toekomstgericht
  • Samen
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal stijgt op de Brandaris. We werken dit schooljaar met drie heterogene kleutergroepen (dus groep 1 en 2 samen) en twee groepen 4. De groei zit voornamelijk in de onderbouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er een peiling geweest en hebben ouders gekozen voor een vijf gelijke dagen rooster. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zullen wij overgaan op een vijf gelijke dagen rooster. Officieel na de herfstvakantie, maar in de praktijk al na de zomervakantie.

Echter, dienen we wel rekening te houden met het volgende;

Wanneer het voorgestelde vijf gelijke dagen rooster (alle dagen naar school van 8.30 uur - 14.00 uur) meteen ingevoerd zal worden in schooljaar 2020-2021, zal de huidige groep 5 te weinig uren gaan draaien. Een kind moet over 8 jaar gezien 7520 uur onderwijs krijgen, maar doordat groep 5 alleen nog maar een onderbouw rooster gedraaid heeft (vrijdagmiddag vrij) zullen zij niet aan deze uren komen. Het rooster van de Brandaris moet afgestemd worden op de klas met het minste aantal uren, in het geval van de Brandaris is dat de huidige groep 5. Daarom moeten we een aanpassing in de schooltijden doorvoeren.

We gaan de komende twee jaar werken met een vijf gelijke dagen rooster van 8.30 uur - 14.15 uur. Over twee jaar (schooljaar 2022-2023) hebben we de uren ingehaald en zullen we overgaan op een vijf gelijke dagen rooster van 8.30 uur - 14.00 uur.

De bel gaat ’s morgens om 8.30. We werken ’s morgens een “open inloop”. Kinderen komen binnen komen en kunnen meteen met een activiteit beginnen. Ouders mogen er (bij de onderbouw) even bij blijven om hun kind op gang te helpen. De “open inloop” duurt tot 8.45 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Brandaris wil een veilige school zijn met een team van personeelsleden, dat voortdurend serieus aandacht geeft aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Een team dat kritisch naar zichzelf blijft kijken en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat.

Terug naar boven