Gereformeerde Basisschool De Schakel

De Ketting 8 8251 LD Dronten

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Schakel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de Schakel zelf. Waar nodig geeft de Schakel een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Kijk ook eens op de site van De Schakel of op www.scholenkeuze.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er kan gebruik worden gemaakt van de Buitenschoolse opvang die wordt aangeboden door Kinderopvang Dronten.

Buitenschoolse opvang Goofy's is gevestigd in kindercentrum De Ketting, samen met kinderdagverblijf Beregoed. Dit centrum ligt naast De Schakel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven