Christelijke Basisschool De Schakel

De Ketting 8 8251 LD Dronten

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Schakel! Een plek waar iedereen gezien wordt, waar we onze talenten mogen ontdekken en waar we mogen leren op onze eigen manier. We zijn samen christen en willen dit delen en uitdragen. Dagelijks bieden wij in samenwerking met Christelijke Kinderopvang Kleurrijk onderwijs en opvang aan ongeveer 100 kinderen in Dronten. Lees meer over onze identiteit op onze site.

Kijk ook eens op de site van De Schakel of op www.scholenkeuze.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Van aandacht ga je groeien
  • Van vertrouwen ga je bloeien
  • Christelijk
  • Leren voor het Leven!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. 
In het schooljaar 2023-2024 is groep 3/4 een aantal dagen per week gesplitst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanuit CKO Kleurrijk bieden wij christelijke buitenschoolse opvang en christelijke peuterspeelzaal aan in Dronten. Dit in nauwe samenwerking met het onderwijs van de Schakel. Vanuit onze visie, dat elk kind waardevol is en zich geliefd mag voelen, vangen wij de kinderen met plezier op. Wij willen voor elk kind een veilige omgeving bieden waar we vanuit Gods liefde de kinderen kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Onder ouders staat onze christelijke peuterspeelzaal in Dronten bekend als een warme, veilige plek waar de kinderen worden gezien en waar met veel liefde wordt omgekeken naar de kinderen. We hebben korte lijntjes met de kleuterjuffen van basisschool de Schakel waardoor de overgang naar groep 1 heel soepel verloopt. Sinds augustus 2021 is onze peuterspeelzaal een VVE zaal. De BSO is voor de kinderen heel laagdrempelig, ze worden opgevangen in hun vertrouwde omgeving waar ze met hun eigen klas- en schoolgenoten spelen. Wij bieden buitenschoolse opvang aan in een huiselijke omgeving waar genoeg ruimte is voor leuke activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Toelichting anti-pest coördinator

De anti-pest coördinator ziet erop toe dat het anti-pest beleid wordt uitgevoerd en actueel blijft.

Toelichting vertrouwenspersoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen. Dit betreft een ouder en een leerkracht van de school. Zo blijft het voor leerlingen (en ouders) duidelijk bij wie ze moeten aankloppen bij pesten. De vertrouwenspersoon bezit bovendien al de benodigde vaardigheden en kennis over het opvangen en begeleiden van leerlingen die te maken krijgen met ongewenst gedrag.

Inloopsessie 'Kidstime'
Meerdere keren per jaar is er een inloopsessie voor leerlingen om te praten met de vertrouwenspersonen. Zo weten de leerlingen wie de vertrouwenspersonen zijn en kunnen ze laagdrempelig terecht met eventuele problemen. Deze inloopsessies werken laagdrempelig mee aan het voorkomen van pesten.

Bijlages

In de bijlages staan ons pestprotocol, de meldcode huiselijk geweld en ons schoolveiligheidsplan.

Terug naar boven