KC De Klimtoren

Drogteropslagen 57 7705 PD Drogteropslagen

  • Schoolfoto van KC De Klimtoren
  • Schoolfoto van KC De Klimtoren
  • Schoolfoto van KC De Klimtoren
  • Schoolfoto van KC De Klimtoren
  • Schoolfoto van KC De Klimtoren

In het kort

Toelichting van de school

Onze school biedt de leerlingen een open, respectvolle en veilige speel- en werkomgeving; een plaats waar je nog mag zijn wie je bent! Tegelijkertijd creëren we een ruimte die leerlingen uitdaagt uit hun “comfortzone” te komen; een ruimte om te klimmen.

We bieden niet alleen cognitieve vakken aan; ook cultuur en beweging komt bij ons ruim aan bod. Maar ook de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Leerlingen ontwikkelen zich op verschillende intelligentiegebieden. Die spreken we allemaal aan.

Ons motto is: “Ruimte voor ieder kind om te klimmen”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • Respect
  • Uitdaging
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven