Protestants Christelijke Basisschool De Meeuwenberg

Rijnstraat 2 6665 CL Driel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Meeuwenberg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van De Meeuwenberg zal de komende jaren stijgen. Op de laatste teldatum noteerde de school 153 leerlingen. Vanwege de groei is er per 1 november 2013 een tweede kleutergroep gestart. Daarnaast krijgen alle groepen te maken met tussentijdse instroom vanuit de gezinnen die onlangs in Driel zijn komen wonen. De school is in trek bij ouders die van oudsher al in Driel wonen en ook bij de nieuwkomers die zich in het nieuwbouwplan de Brekenhof vestigen. De ouders die belangstelling tonen voor De Meeuwenberg hechten grote waarde aan de missie van de school: Kwaliteit en Sfeer. Oftewel op een leuke manier hard werken. Vanuit die missie lukt het De Meeuwenberg om hoog te scoren bij de diverse (CITO) toetsen, terwijl er tijd genoeg overblijft voor plezierige activiteiten en feestjes. Leuk voor de leerlingen, het team en de ouders.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven