cb De Meeuwenberg

Rijnstraat 2 6665 CL Driel

  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg
  • Schoolfoto van cb De Meeuwenberg

In het kort

Toelichting van de school

De Meeuwenberg is een ambitieuze en gezellig dorpsschool waar alle kinderen welkom zijn! We zijn herkenbaar als christelijke school en houden ook rekening met onze positie in het dorp. 
Ons ideaal is dat u na 8 jaar, wanneer uw zoon of dochter van De Meeuwenberg doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, ons complimenteert met de opmerking: “Ons kind is uitstekend voorbereid en het heeft een geweldig leuke tijd gehad.” Als we later uw zoon of dochter nog eens ontmoeten, hopen we dat ze met trots terugkijken op “hun” Meeuwenberg! Hiermee geven wij de diepste motivatie weer die ons vak zo mooi maakt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Differentiatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van De Meeuwenberg stabiliseert de komende jaren. Op de laatste teldatum noteerde de school 236 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 werken we met 3 klassen in de onderbouw (groep 1-2) en 7 klassen in de bovenbouw. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven