Basisschool Dubbeldam

Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht

  • Eén keer in de twee jaar vieren wij onze Talendag in het kader van ons Engels profiel.
  • Kunst en cultuur staat hoog bij ons in het vaandel. Geregeld bezoeken we met de kinderen musea.
  • Schoolfoto van Basisschool Dubbeldam
  • Gedurende het schooljaar zijn er van groep 1 t/m 8 allerlei wetenschap en techniek lessen.
  • Een hulpmiddel bij het aanbrengen van structuur en het plannen van activiteiten in een kleuterklas is  het keuzebord.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van het personeel wordt bovenschools geregeld middels een centrale invalpool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Programmeren is onderdeel van 21st century skills en wordt o.a. middels een wetenschapsdag uitgevoerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven