Basisschool Dubbeldam

Eikenlaan 25 3319 SC Dordrecht

 • Eén keer in de twee jaar vieren wij onze Talendag in het kader van ons Engels profiel.
 • Kunst en cultuur staat hoog bij ons in het vaandel. Geregeld bezoeken we met de kinderen musea.
 • Schoolfoto van Basisschool Dubbeldam
 • Gedurende het schooljaar zijn er van groep 1 t/m 8 allerlei wetenschap en techniek lessen.
 • Een hulpmiddel bij het aanbrengen van structuur en het plannen van activiteiten in een kleuterklas is het keuzebord.

In het kort

Toelichting van de school

Obs Dubbeldam is net als elke reguliere basisschool de plek waar kinderen kunnen spelen , leren en werken. Kinderen leren er net als op elke andere basisschool alle basisvaardigheden als lezen , rekenen , spelling etc.... Niets anders dan op elke andere basisschool. Een kind leert in allerlei opzichten. Naast het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis, vormt het zich als mens. Leert ontdekken wat het zelf kan , zelf wil ,hoe anderen denken , zich een mening vormen over van alles, hoe om te gaan met anderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Engels vanaf groep 1
 • EDI school
 • Opbrengst gericht werken
 • Digitaal onderwijs
 • Veilig en uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanuit onze visie en missie doen wij een aantal beloftes aan onze kinderen.

1. Wij zien je zoals je echt bent. 

2. We gaan respectvol met je om en benaderen je vanuit een positieve insteek. 

3. We betrekken jou bij je eigen ontwikkeling. 

4. We dagen je uit om de beste versie van jezelf te worden. 

5. We sluiten ons onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw mogelijkheden en behoeftes. 

6. We zorgen dat je je breed kunt ontwikkelen binnen een veilige en uitdagende leeromgeving. 

7. We willen je laten ervaren dat leren plezier geeft en dat je hier zelf ook invloed op kunt hebben.

8. We helpen jou je doelen te bereiken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven