Katholieke Basisschool Don Bosco

Nolensweg 2 3317 LE Dordrecht

  • Wij bieden de leerlingen duidelijkheid, structuur en richting in een steeds (snelle) veranderende samenleving.
  • Bij de peuters en de kleuters werken we vanuit thema's om zo de belevingswereld van de kinderen te stimuleren.
  • Al vroeg leren we de leerlingen dat ze, vanuit een gestuurde richting, zelf ook keuzes moeten maken.
  • Geen tientallen regels op school! 'Respect voor elkaar' is het belangrijkste uitgangspunt. Iedereen doet ertoe.
  • Niet alleen de basissschool, ook een voorschool (peuters), dagopvang en buitenschoolse opvang. Alles onder één dak.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Katholieke Basisschool Don Bosco in Dordrecht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Daarnaast is een bezoek aan de website nuttig. Echter het beste beeld van de school krijgt u door een afspraak te maken op de school zelf. U ervaart dan de kernwaarden van de school: rust en regelmaat. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is al jaren ongeveer gelijk en daar zijn we tevreden mee. De wijk wordt herontwikkeld en de kindaantallen worden minder. Toch heeft dat geen gevolgen gehad voor onze school. Veel ouders vertellen hun goede ervaringen over de school door aan nieuwe ouders. De ogenschijnlijke piek in 18-19 is eenvoudig uit te leggen: in dat jaar is Don Bosco op papier gefuseerd met een andere school (IKC de Wereldwijzer). In de praktijk is hier overigens niets van te merken. Beide scholen hebben hun eigenheid gehouden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven