Katholieke Basisschool Don Bosco

Nolensweg 2 3317 LE Dordrecht

  • Wij bieden de leerlingen duidelijkheid, structuur en richting in een steeds (snelle) veranderende samenleving.
  • Bij de peuters en de kleuters werken we vanuit thema's om zo de belevingswereld van de kinderen te stimuleren.
  • Al vroeg leren we de leerlingen dat ze, vanuit een gestuurde richting, zelf ook keuzes moeten maken.
  • Geen tientallen regels op school! 'Respect voor elkaar' is het belangrijkste uitgangspunt. Iedereen doet ertoe.
  • Niet alleen de basissschool, ook een voorschool (peuters), dagopvang en buitenschoolse opvang. Alles onder één dak.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven