J.J. Anspachschool

Kerkstraat 60 5101 BD Dongen

  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool

Het team

Toelichting van de school

Het professionele en enthousiaste onderwijsteam heeft oog voor vernieuwingen, kwaliteit en vooruitstrevend onderwijs en past dit toe in haar dagelijkse activiteiten. De leeftijdsverdeling maakt dat er een goede balans is tussen jarenlange ervaring en nieuwe inzichten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vaste invalkrachten in dienst. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben twee plusklassen voor groep 1 t/m 8. Hierin krijgen deze leerlingen één dagdeel per week een verrijkt aanbod dat passend is bij hun ontwikkeling.

We maken gebruik van een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt specifieke ondersteuning aan de volgende doelgroepen:

* (Hoog)begaafdheid

* Dyslexie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onder het dak van de J.J. Anspachschool is er ook plaats voor peuters in onze peuterplusgroep. Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Momenteel komen deze kinderen één dagdeel per week naar onze school. Een gekwalificeerde leidster is dan bezig met de begeleiding van onze jongste bezoekers. 

Het onderwijsaanbod richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan meer en uitdagender aanbod dan de reguliere peuterspeelzaal kan bieden. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met de kleutergroepen. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s, waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peuterplusgroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en kleutergroepen en ook tijdens de buitenspeelactiviteiten gaan de peuters van de peuterplusgroep  naar de kleutergroepen. 

Terug naar boven