J.J. Anspachschool

Kerkstraat 60 5101 BD Dongen

  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool

Het team

Toelichting van de school

Het professionele en enthousiaste onderwijsteam heeft oog voor vernieuwingen, kwaliteit en vooruitstrevend onderwijs en past dit toe in haar dagelijkse activiteiten. De leeftijdsverdeling maakt dat er een goede balans is tussen jarenlange ervaring en nieuwe inzichten.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vaste invalkrachten in dienst. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben twee plusklassen voor groep 1 t/m 8. Hierin krijgen deze leerlingen één dagdeel per week een verrijkt aanbod dat passend is bij hun ontwikkeling.

We maken gebruik van een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt specifieke ondersteuning aan de volgende doelgroepen:

* (Hoog)begaafdheid

* Dyslexie

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven