J.J. Anspachschool

Kerkstraat 60 5101 BD Dongen

  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool
  • Schoolfoto van J.J. Anspachschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de leukste, meest ondernemende en vooruitstrevende basisschool van Dongen. Elke dag bezoeken zo’n 270 kinderen onze school die zich kenmerkt door een rustige en groene omgeving.

De J.J. Anspachschool biedt kwalitatief goed en inspirerend onderwijs met de focus op rekenen, lezen en taal. Dit doen wij in een leuke, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving waarin elk kind zich prettig en veilig voelt. Samen met inspirerende authentieke onderwijsprofessionals die pedagogisch, didactisch en organisatorisch uitstekend onderlegd zijn.

De J.J. Anspachschool is een christelijk geïnspireerde school met waardering voor andere culturen en geloofsovertuigingen. Wij laten kinderen fundamentele normen en waarden ontdekken die bijdragen tot een betere wereld. Er zijn duidelijke leefregels en afspraken over wederzijds respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Betrokken
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom bij de J.J. Anspachschool! Wilt u een kijkje nemen op onze school? Schroom dan niet om een afspraak te maken. Op de Anspachschool leren en spelen ongeveer 270 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor voor- en naschoolse opvang kunnen ouders terecht bij kindercentrum Amigo's, deze is gelegen in de nabijheid van school.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een fysiek en sociaal veilige school is erg belangrijk. Daarom werken we op de J.J. Anspachschool met de kanjertraining.

Om een goed inzicht te houden nemen we om het jaar vragenlijsten af bij leerlingen, ouders en leerkrachten. 

Terug naar boven