Heilig Hartschool

Schoolstraat 2 5104 JN Dongen

  • De lokalen van de kleuters hebben een eigen plein en duidelijke kant van het gebouw.
  • Ons gebouw bestaat uit verschillende vleugels waar de verschillende groepen hun plek vinden.
  • Ons 'hoofdgebouw' beschikt nog over een monumentale hal voorzien van glas in lood.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Veiligheidsmonitor

Met de veiligheidsmonitor (WMK) meten we jaarlijks de tevredenheid van onze leerlingen. Deze meting wordt ingevuld door leerlingen van groep 5 t/m 8 We zijn trots op het feit dat onze leerlingen trots zijn op hun school en zich veilig voelen, echter trekken we ook lering uit de meting en passen beleid zo nodig op basis hiervan aan. In schooljaar 2022-2023 gaven de leerlingen een 8.2 aan school.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven