Basisschool Sint Agnes

Vaartweg 104 5106 NE Dongen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Agnes
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Agnes
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Agnes
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Agnes
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Agnes

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, Van harte welkom op het schoolvenster van Basisschool St. Agnes. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in diverse resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven