Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

Kapellaan 3 9101 WB Dokkum

Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Bonifatiusschool is een katholieke Jenaplanbasisschool. Onze school telt ongeveer 150 kinderen van 4 t/m 12 jaar, verdeeld over 7 stamgroepen. Wij werken vanuit het Jenaplan- en katholieke visie. Een groot deel van de kinderen bij ons op school heeft geen (of een andere) godsdienstige achtergrond. Onze school staat open voor alle kinderen, ouders en verzorgers. Wij zien onze school als een thuis om uw kind gedurende acht jaar intensief te volgen. Dit betekent goede begeleiding bij de lichamelijke, intellectuele, levensbeschouwelijke, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven