Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

Kapellaan 3 9101 WB Dokkum

Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

JKC Sint Bonifatius is omgeven door een groen en dynamisch schoolplein en staat aan de rand van een park. Dat is genieten, want het hart van ons onderwijs is: wereldoriëntatie. Op JKC Sint Bonifatius leren kinderen van en met de natuur om ons heen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school & opvang gaan. Dat zij dit ervaren als een plek waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Dit doen we door samen te spelen, samen te werken, samen te spreken en samen te vieren. De 4 pijlers van het Jenaplanonderwijs. Op JKC Sint Bonifatius is een plekje voor kinderen van 2 – 12 jaar. We hebben een peutergroep, twee kleutergroepen, drie middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. Samen vormen deze groepen een bruisende gemeenschap. We werken samen in verbinding en vertrouwen. Het contact tussen de school, de kinderen en de ouders is waardevol en vanuit openheid, respect en betrokkenheid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Kanjerschool
  • Katholiek
  • Wereldoriëntatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven