Montessori Basisschool De Pas

Prins Hendrikstraat 32 7001 GL Doetinchem

Schoolfoto van Montessori Basisschool De Pas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is een groepsleerkracht ziek. Er wordt dan altijd geprobeerd een invalleerkracht te krijgen. Hiervoor maken we gebruik van het PON. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland die de vervanging voor alle scholen, aangesloten bij betreffende schoolbesturen, regelt. Omdat dit centraal geregeld wordt, is het lastig om altijd een invalkracht met een Montessoriachtergrond te krijgen. Ondanks een goede overdracht zorgt dit nog wel eens voor onduidelijkheden. We proberen dit op te lossen door de leerkracht uit de klas ernaast te koppelen aan de invaller, waardoor de invaller kan overleggen met de ervaren montessorileerkracht. Toch kunnen we voor een korte invalperiode niet alle onduidelijkheden altijd wegnemen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wanneer er geen invaller beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht. We verdelen de kinderen over andere groepen of laten extra, ondersteunende taken vervallen. Alleen in uiterste noodsituaties kan het nodig zijn de kinderen weer naar huis te sturen. Dit doen we echter nooit zonder overleg en nooit zonder er zeker van te zijn dat er iemand thuis is om de kinderen op te vangen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven