IKC De Inktvis

Hondsgalgweg 5 3247 XW Dirksland

Schoolfoto van IKC De Inktvis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van OBS de Inktvis in Dirksland !

De Inktvis is een middelgrote openbare school in het dorp Dirksland op Goeree-Overflakkee. We zijn gehuisvest in een prachtig, eigentijds en goed ingericht gebouw waar we met veel plezier en inzet ons onderwijs verzorgen aan onze kinderen. Onze missie "Ieder kind de moeite waard !" dragen we dagelijks uit. Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht. De komende jaren werken we bovendien aan manieren om ons onderwijs meer adaptief te maken.  Dat betekent dat we onze leerlingen in zijn/haar totaliteit benaderen en waar nodig ons onderwijs aanpassen aan de uniciteit van het kind. 

Kom gerust een kijkje nemen op onze mooie school! U en uw kind zijn van harte welkom.

Alvast even "proeven": http:http://www.deinktvis.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Inktvis is een groeiende, openbare  basisschool in de dorpskern Dirksland.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 2015 beschikt onze school over een interne voor- en naschoolopvang. Deze voorziening wordt uitbesteed aan Kibeo. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kibeo.nl (locatie Dirksland)

Dit jaar is werken we volgens het jaarklassensysteem en is er een combinatiegroep 4/5 gevormd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven