RK Basisschool Petrus en Paulus

Stoofdijk 1 4671 CP Dinteloord

Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Petrus en Paulus is onderdeel van Brede School Prinsenland en staat voor modern onderwijs. Binnen een prettige werksfeer ontwikkelen wij de zelfstandigheid, de samenwerking, het kritisch denken en de zelfreflectie van de kinderen. Wij kijken op school niet naar hoe knap ben jij... maar naar hoe ben jij knap! Een school waar respect, rust, regelmaat en mogelijkheid tot zelfontwikkeling aanwezig zijn. Een omgeving waarbij ieder kind zich op zijn of haar wijze optimaal kan ontwikkelen. Natuurlijk werken wij ook aan vernieuwingen. Een van de laatste vernieuwingen is Engels voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind en natuur
  • Natuur en wetenschap
  • Talenten
  • Ouderparticipatie
  • Ontwikkelen eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven