RK Basisschool Petrus en Paulus

Stoofdijk 1 4671 CP Dinteloord

  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Petrus en Paulus is een school waar we leerlingen tot ontwikkeling laten komen in een veilige omgeving en in een ontspannen sfeer. Plezier en spelenderwijs leren vinden we daarbij belangrijk. Ons team werkt samen met de kinderen en de ouders aan de ontwikkeling. Basisschool Petrus en Paulus is een katholieke school. De waarden en normen binnen ons onderwijs komen onder andere voort uit ons geloof. Kernwoorden daarbij zijn: respect voor elkaar, samenwerken en samen vieren (zoals de traditionele feesten).Onze school is gelegen aan een dijk, de Stoofdijk. Dat is te merken aan de hoogteverschillen (en trappetjes) in ons schoolgebouw. We zijn dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ‘een dijk van een school’.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Wederzijds respect
  • Persoonlijke groei
  • Talentontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bovenschools geregeld:
- Schoolveiligheidsplan
- meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

RI&E wordt digitaal bijgehouden via Veiligheid en Gezondheid Perspectief Groep.

Terug naar boven