RK Basisschool Petrus en Paulus

Stoofdijk 1 4671 CP Dinteloord

  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Petrus en Paulus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt eerst bekeken of dit intern opgelost kan worden, bijvoorbeeld door de duo leerkracht in te zetten. Mocht er intern geen oplossing zijn, wordt er een vervangingsaanvraag gedaan bij Leswerk

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de groepen 1 t/m 8 is er op de dinsdag en de woensdag een gymdocent aanwezig. Zij verzorgt de gymlessen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs aan, aan de groepen 1 t/m 8.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is regelmatig overleg met het samenwerkingsverband indien er zorgen zijn over een leerling. Er wordt per casus bekeken welke extra ondersteuningsbehoefte er nodig is en hoe dit geboden kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

LPS Peuteropvang Dinteloord valt onder dezelfde stichting als de school: Lowys Porquinstichting

Terug naar boven