Basisschool P.C. De Boomgaard locatie Noordoost

Essenhof 2 6951 NS Dieren

 • In een geborgen en uitdagende leeromgeving biedt het team kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen.
 • Respect en waardering voor elkaar en de wereld om ons heen, samenwerking en het bevorderen van zelfstandigheid zijn onze uitgangspunten.
 • Een goede basis vindt De Boomgaard belangrijk. Accent op rekenen, lezen en taal. Ook Engels van groep 1 t/m 8 bevordert de taalvaardigheid.
 • Kinderen krijgen op De Boomgaard de ruimte om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied.
 • Zelf ervaren hoe onze aanpak het verschil in de praktijk maakt? Kijk op www.de-boomgaardschool.nl of bel voor een afspraak.

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u een kleinschalige school met goede onderwijsresultaten?

Kom eens kijken op De Boomgaard! Voor onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar.

Op De Boomgaard kom je tot bloei! In een geborgen sfeer bieden betrokken leerkrachten kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Met gedegen onderwijs en activiteiten op sociaal-emotioneel, creatief en cultureel gebied. Ieder kind is uniek, daarom houden we in onze werkwijze rekening met de verschillen die er zijn. Met extra zorg of met extra aanbod.

Ook zorgt De Boomgaard met Engels v.a. groep 1, 5-gelijke dagen, de Plusklas, een nieuw digitaal netwerk voor de bloei van uw kind in deze tijd (zie ons schoolplan).

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onze onderwijsaanpak
 • Betrokken leerkrachten
 • Engels
 • Kinderopvang
 • Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Boomgaard heeft twee vestigingen in Dieren (Noordoost en Zuid). Beide locaties zijn kleinschalig en overzichtelijk. Leerlingen en leraren kennen elkaar en dat vinden we belangrijk. Tijdens verschillende festiviteiten (bijv. de lampionnenoptocht en speldag) helpen oudere leerlingen de jongere kinderen. De Boomgaard schenkt ook aandacht aan actief burgerschap d.m.v. lessen sociale vaardigheid en samenwerking met o.a. een verzorgingshuis.

In de grafiek wordt vanaf schooljaar 2012-2013 alleen het aantal leerlingen voor locatie Noordoost getoond. Voor de komende schooljaren is er een toename van het aantal aanmeldingen te zien.

We zijn trots op de ontwikkeling die onze school deze jaren doormaakt. Met de Plusklas, Engels van groep 1 t/m 8 en de invoering van nieuwe schooltijden speelt De Boomgaard in op veranderingen in de samenleving. Ook maken wij gebruik van de IT-mogelijkheden zoals digi-borden, vernieuwd digitaal netwerk en een App om leren en alles wat daarmee samenhangt leuker en makkelijker te maken.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014/ 2015 wordt voor leerlingen van De Boomgaard Noordoost het 5-gelijke-dagen model ingevoerd. De kinderen gaan van maandag t/m vrijdag elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De Boomgaard kiest hiervoor omdat dit rooster meer rust, structuur en duidelijkheid biedt voor de kinderen. Na schooltijd is er meer tijd voor ontspanning en activiteiten. Op onze locatie in Zuid wordt al sinds 2012 met positief resultaat volgens dit lesrooster gewerkt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven