De Linde

Groenewold 188 7414 CK Deventer

Schoolfoto van De Linde

Het team

Toelichting van de school

Deze cijfers gaan over het totale personeelsbestand van De Linde, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs samen. Hierdoor geven deze cijfers geen goed beeld van het personeel binnen het speciaal onderwijs van De Linde. Wilt u informatie over de personeelssamenstelling dan kunt u contact opnemen met onze school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven