De Linde

Groenewold 188 7414 CK Deventer

Schoolfoto van De Linde

In het kort

Toelichting van de school

De Linde geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kijk voor meer informatie over De Linde op www.linde-deventer.nl.

De Linde maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Kijk voor meer informatie op www.deonderwijsspecialisten.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het speciaal onderwijs van De Linde. De resultaten van het voortgezet speciaal onderwijs vindt u hier niet terug. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het aantal leerlingen van het speciaal onderwijs van De Linde. Het aantal leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs ziet u hier niet terug.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven