De Steenuil

Wezenland 582 7415 JM Deventer

Schoolfoto van De Steenuil

In het kort

Toelichting van de school

IBS De Steenuil valt op door het prettige leefklimaat en het uitstekende onderwijs. De Steenuil is een kleine basisschool met 150 leerlingen die groeit. De school ligt aan de rand van de wijk Keizerslanden en kijkt uit op de nieuwe wijk Steenbrugge.

Leerlingen krijgen les in een veilige en gestructureerde omgeving met persoonlijke aandacht en een positief leerklimaat. Er is alle ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. Eigen verantwoordelijkheid en samenwerken staan centraal. Wij bieden zorg op maat en komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het kind door te werken met leerlijnen. Wij willen kinderen goed uitrusten om zelf keuzes te maken voor de toekomst. De vier pijlers van ons onderwijs zijn: Goed gedrag kun je leren, Snappet-onderwijs, Sport, bewegen en gezondheid en Wereldschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Kansengelijkheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven