Interconfessionele Basisschool WereldWijzer

Eikvaren 41 7422 NR Deventer

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WereldWijzer

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool. Leerlingen mogen bij ons kind zijn en wij streven ernaar iedere leerling een plezierige onderwijstijd te bieden. Het welbevinden van een leerling staat bij ons voorop, anders zal een leerling namelijk ook niet tot leren komen. 

Daarnaast is het onze taak om de leerlingen de basisvaardigheden bij te brengen. Dit doen wij met veel enthousiasme en zorg. Wij vinden het prettig om samen met u als ouder te kijken wat uw kind nodig heeft om optimale ontwikkeling na te streven.


 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij gefuseerd (oorspronkelijk Dol-Fijn en De Vlieger). Hierdoor zien wij de laatste jaren een afname van het aantal leerlingen. 

Als wij een voorzichtige prognose maken van de nabije toekomst, zien wij de daling van het aantal leerlingen nog een jaar of twee doorzetten. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is constant; wij verwachten vanaf 2020-2021 te stabiliseren rond de 190 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school is de basis waarop leren in vertrouwen vormgegeven kan worden. Wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen op en rondom school. We hebben hiervoor verschillende afspraken gemaakt en vastgelegd.
We streven naar een structurele, preventieve aanpak en gaat het eens mis dat we een incident serieus nemen en goed naar een oplossing begeleiden.  

Terug naar boven