Interconfessionele Basisschool WereldWijzer

Eikvaren 41 7422 NR Deventer

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool WereldWijzer

Het team

Toelichting van de school

Vanwege het nagenoeg stabiele leerlingenaantal is er weinig verloop in personeel. Hierdoor is de leeftijdsgroep 55-65 jaar ruim vertegenwoordigd. De overige leeftijdsgroepen zijn conform het landelijk beeld.

Mobiliteit vindt vooral intern plaats: leerkrachten zijn inzetbaar in meerdere groepen. Ze worden ingezet op hun aanwezige en door professionalisering ontwikkelde kwaliteiten. Professionalisering is standaard ingebed in het personeelsbeleid van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof worden leerkrachten uit de vervangingspool ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven