Basisschool de Zandstroom

Oudaenstraat 3 7412 ND Deventer

 • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
 • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
 • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
 • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
 • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom

Het team

Toelichting van de school

Leerkrachten:

 • Groep 1/2: Juf Wendy en Juf Kezban
 • Groep 2/3: Juf Corina en Juf Linnet
 • Groep 4/5: Juf Nicole 
 • Groep 6: Juf Esmee en Juf Annette
 • Groep 7: Juf Kimberley
 • Groep 8: Juf Tessa

Overige teamleden

 • Directeur: Juf Miranda
 • Intern Begeleider: Juf Marije
 • Onderwijsassistent onderbouw: Juf Wendy
 • Leerkrachtondersteuner middenbouw: Juf Klaske
 • Onderwijsassistent bovenbouw: Juf Annerieke
 • Gymleerkracht: Juf Annefleur
 • Administratief medewerker: Meester Jan
 • Conciërge: Meester Robbie

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool de Zandstroom is onderdeel van stichting Zinder (Openbaar Primair Onderwijs Deventer.) Onze stichting heeft een overeenkomst met het Personeelscluster Oost Nederland (PON).

De PON vervangingspool is een belangrijk instrument om de continuïteit van het onderwijs te garanderen. Met deze pool beschikken scholen bij vervanging over een goede vervanger van de groepsleerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw wordt het onderwijs thematisch georganiseerd. De verschillende ontwikkelingsgebieden komen geïntegreerd aan de orde. In de keuze van de thema's is rekening gehouden met de verschillende kennisgebieden waardoor een dekkend aanbod plaatsvindt.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Zandstroom heeft nauw contact met Sine Limite om altijd te kijken naar hoe leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleid kunnen worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De laatste jaren zijn voor het onderwijs de voorschoolse voorzieningen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de doorlopende ontwikkelingslijn van ieder kind. 

Binnen de wijk de Zandweerd zijn er onderling afspraken gemaakt:

·         invoering van Peuterplein

·         gebruik LOGO 3000

·         gebruik volgsysteem KIJK!

·         warme overdrachten tussen voorschool en school. Bij kinderen met een VVE-indicatie zitten ook ouders/verzorgers bij de overdracht.

Terug naar boven