Kindcentrum d'n Bogerd

Keltenstraat 16 5753 GN Deurne

  • Schoolfoto van Kindcentrum d'n Bogerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum d'n Bogerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum d'n Bogerd

In het kort

Toelichting van de school

Op d'n Bogerd doen we het SAMEN!

Kindcentrum d'n Bogerd gaat op zoek naar een grotere wereld samen met onze partner in kinderopvang “Spring”. Een school waarin iedereen zichzelf mag zijn. Bij ons voel je de warmte. De betrokkenheid van leerkrachten en ouders is groot. De school en de wijk verbinden elkaar. We geloven dat kinderen van elkaar leren. Daarom creëren wij een aanbod op 3 niveaus. Eigen verantwoordelijkheid krijgt steeds meer accent.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Kansen
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt ruim 300 leerlingen. 
Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk om de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven