Basisschool St. Willibrordus

Romboutsstraat 2 5751 BW Deurne

  • De school beschikt over een ruime speelplaats met leuke speeltoestellen en veel groen.
  • Samenwerken in groepjes. Rustig werken op de bovenverdieping. Extra begeleiding aan de hulptafel.
  • We hebben in het bijzonder aandacht voor de creatieve vakken. De leerkrachten geven één vak, de leerlingen presenteren aan ouders.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van basisschool St. Willibrordus. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. We willen u vooral kennis laten maken met onze onderwijsvisie. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Neemt u gerust contact op. In het bijzonder wijzen wij u op onze droom. De aanpak bij de hoofdvakken: taal, lezen en rekenen, de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en de creatieve vakken die wij op een speciale manier inzetten. Droomt u met ons mee?  

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Bedankt voor uw bezoekje aan ons Schoolvenster! De website van de school is ook zeer de moeite waard: www.bswillibrordus.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groepsdynamisch onderwijs
  • Gevarieerde instructie
  • Gedifferentieerde verwerking
  • Samenwerking
  • Creatieve vakken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we geen opvangmogelijkheden in huis. Kinderen die naar de opvang gaan worden op onze locatie opgehaald en elders opgevangen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor opvang in de buurt aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven